Špeciálne projekty

Meranie znečistenia ovzdušia v 3D priestore, monitoring aktivity skalných odkryvov pomocou 3D modelov, dokumentácia archeologických nálezísk či územné plánovanie. Pri súčasnej technologickej vyspelosti dronov nás často obmedzuje iba fantázia. Aký bude váš špeciálny projekt?