WingtraOne

Používame najlepšie VTOL mapovacie drony na svete WingtraOne!!

Viac info »

WingtraOne
WingtraOne

Používame najlepšie VTOL mapovacie drony na svete WingtraOne!!

Viac info »

WingtraOneO nás

KTO SME?

Sme jednou z prvých firiem na Slovensku, ktorá sa profesionálne venuje leteckému mapovaniu pomocou bezpilotných lietadiel (UAV). Používame najkvalitnejšie drony a senzory, aby sme Vám ponúkli nové možnosti v geodézií, kartografií, stavebníctve či poľnohospodárstve. Drony využívame aj na široký rozsah inšpekčných prác. Sme zameraní na inovatívne riešenia použiteľné v tradičných schémach a postupoch.

Naše služby sú finančne a časovo efektívne. Zároveň sa môžete spoľahnúť, že Vám pomôžeme implementovať výstupy z dronov do workflowu, na ktorý ste zvyknutí. Čo ponúkame?

 • letecké mapovanie (WingtraOne)
 • letecké skenovanie (LiDAR)
 • geodetické zameranie terénu (výškopis) pomocou dronu
 • multispektrálne mapovanie
 • terestrické laserové skenovanie
 • priemyselné inšpekcie
 • organizácia školení a kurzov zameraných na problematiku UAV/UAS

Naše drony využívame v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Nielen spoločnosť, ale aj všetky zariadenia a piloti sú plne certifikovaní na realizáciu leteckých prác, leteckého snímkovania a geodetických a kartografických činností. Disponujeme bezpečnostnými previerkami na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a sme držiteľmi platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného zo strany Národného bezpečnostného úradu. Výstupy z leteckého mapovania a skenovania sú autorizované geodetom.Terradron O nás
Terradron O nás
Čo robíme

Služby

ZÍSKAJTE VIAC

MAPOVANIE

Letecké mapovanie pomocou UAV prináša benefity všade tam, kde je potrebné hodnotiť územie rýchlo a s vysokou presnosťou. Pohľad z vtáčej perspektívy vďaka dronu umožňuje presne zamerať určité územie a analyzovať jeho vlastnosti. Výstupom z mapovania sú nielen tradičné letecké mapy, ale aj digitálne modely povrchu a terénu, ortofotomapy, termálne či multispektrálne mapy. Jedinečnosť leteckého snímkovania a mapovania pomocou dronov spočíva predovšetkým vo využití kombinácie výstupov z rôznych senzorov. Takto získané a nami vyhodnotené letecké dáta poskytujú vysokú pridanú hodnotu so širokými možnosťami ich ďalšieho využitia.

Štandardne dodávame naše výstupy overené autorizovaným geodetom.

 • geodézia (výškopis a polohopis v geodetických presnostiach, ortofotomapy)
 • stavebníctvo (výpočet objemov, plôch, monitoring staveniska)
 • poľnohospodárstvo (analýzy zdravia plodín, kvantifikácia škôd)
 • životné prostredie (automatické rátanie počtu stromov, kvantifikácia škôd)
 • urbanizmus (podkladové mapy, klasifikácia územia, detekcia objektov)

ZÍSKAJTE VIAC

MAPOVANIE

Letecké mapovanie pomocou UAV prináša benefity všade tam, kde je potrebné hodnotiť územie rýchlo a s vysokou presnosťou. Pohľad z vtáčej perspektívy vďaka dronu umožňuje presne zamerať určité územie a analyzovať jeho vlastnosti. Výstupom z mapovania sú nielen tradičné letecké mapy, ale aj digitálne modely povrchu a terénu, ortofotomapy, termálne či multispektrálne mapy. Jedinečnosť leteckého snímkovania a mapovania pomocou dronov spočíva predovšetkým vo využití kombinácie výstupov z rôznych senzorov. Takto získané a nami vyhodnotené letecké dáta poskytujú vysokú pridanú hodnotu so širokými možnosťami ich ďalšieho využitia.

Štandardne dodávame naše výstupy overené autorizovaným geodetom.

 • geodézia (výškopis a polohopis v geodetických presnostiach, ortofotomapy)
 • stavebníctvo (výpočet objemov, plôch, monitoring staveniska)
 • poľnohospodárstvo (analýzy zdravia plodín, kvantifikácia škôd)
 • životné prostredie (automatické rátanie počtu stromov, kvantifikácia škôd)
 • urbanizmus (podkladové mapy, klasifikácia územia, detekcia objektov)
Letecké skenovanie

LiDAR

Jedinečnosť a nenahraditeľnosť technológie LiDAR (Light Detection and Raging) spočíva v schopnosti efektívneho zamerania rozsiahlych a zložitých štruktúr (napr. elektrické vedenia) v geodetických presnostiach. Spojenie dronu a technológie LiDAR výrazne rozširuje využiteľnosť leteckého snímkovania a skenovania.

V praxi to znamená, že laserové skenovanie zo vzduchu nám umožní tvorbu presných podkladov pre projektovanie a územné plánovanie. Ďalšou prednosťou technológie LiDAR je schopnosť penetrácie laserového lúča cez vegetáciu, čo umožňuje efektívne zameranie skutočného terénu územia. Takéto podklady sa následne stanú užitočným základom napríklad pre 3D modelovanie a tvorbu DTM či DSM.

Ak sa výstupy z leteckého skenovania LiDARom navyše skombinujú s tradičným leteckým mapovaním, výsledkom sú priestorovo aj vizuálne najkomplexnejšie a najpresnejšie údaje o skúmanom území, ktoré je vôbec možné súčasnými technológiami dosiahnuť. Dron s LiDARom je zároveň cenovo najdostupnejšou možnosťou, ako vykonať profesionálne laserové skenovanie zo vzduchu.

 • projektovanie a inžinierska činnosť
 • územné plánovanie a urbanizmus
 • mapovanie miest a obcí, GIS
 • energetika (letecké skenovanie elektrických vedení)
 • tvorba záplavových máp a modelovanie záplavových oblastí
 • 3D modelovanie
 • tvorba digitálnych modelov terénu (DTM)
 • tvorba digitálnych modelov povrchu (DSM)
Letecké skenovanie

LiDAR

Jedinečnosť a nenahraditeľnosť technológie LiDAR (Light Detection and Raging) spočíva v schopnosti efektívneho zamerania rozsiahlych a zložitých štruktúr (napr. elektrické vedenia) v geodetických presnostiach. Spojenie dronu a technológie LiDAR výrazne rozširuje využiteľnosť leteckého snímkovania a skenovania.

V praxi to znamená, že laserové skenovanie zo vzduchu nám umožní tvorbu presných podkladov pre projektovanie a územné plánovanie. Ďalšou prednosťou technológie LiDAR je schopnosť penetrácie laserového lúča cez vegetáciu, čo umožňuje efektívne zameranie skutočného terénu územia. Takéto podklady sa následne stanú užitočným základom napríklad pre 3D modelovanie a tvorbu DTM či DSM.

Ak sa výstupy z leteckého skenovania LiDARom navyše skombinujú s tradičným leteckým mapovaním, výsledkom sú priestorovo aj vizuálne najkomplexnejšie a najpresnejšie údaje o skúmanom území, ktoré je vôbec možné súčasnými technológiami dosiahnuť. Dron s LiDARom je zároveň cenovo najdostupnejšou možnosťou, ako vykonať profesionálne laserové skenovanie zo vzduchu.

 • projektovanie a inžinierska činnosť
 • územné plánovanie a urbanizmus
 • mapovanie miest a obcí, GIS
 • energetika (letecké skenovanie elektrických vedení)
 • tvorba záplavových máp a modelovanie záplavových oblastí
 • 3D modelovanie
 • tvorba digitálnych modelov terénu (DTM)
 • tvorba digitálnych modelov povrchu (DSM)
Zameranie na detail

INŠPEKCIE

UAV navždy zmenili podobu technickej inšpekcie. Vysoký komín, vysielač, most, elektrické vedenie, rozsiahle stavby alebo technické celky - dron vybavený výkonným zoomovým objektívom a termokamerou dokáže zachytiť aj tie najmenšie detaily, a to aj z tradične ťažko dostupných miest či pohľadov. Vďaka dronu tak získate jedinečný pohľad na miesta, ktoré by vám inak zostali skryté.

Zábery z dronu sú však pre dôkladnú inšpekciu len prvým krokom. Popri tom využívame unikátny inšpekčný softvér, ktorý výrazne zjednodušuje analýzu výstupov z inšpekčných letov. Všetko to, čo zachytil dron s kamerou, vám dodáme v zrozumiteľnej podobe a s podrobnou analýzou.

 • komplexné posúdenie technického, prípadne havarijného stavu
 • posúdenie štrukturálnych zmien alebo únavy materiálu
 • pravidelná alebo preventívna inšpekcia
 • merania v ťažko dostupných miestach
Zameranie na detail

INŠPEKCIE

UAV navždy zmenili podobu technickej inšpekcie. Vysoký komín, vysielač, most, elektrické vedenie, rozsiahle stavby alebo technické celky - dron vybavený výkonným zoomovým objektívom a termokamerou dokáže zachytiť aj tie najmenšie detaily, a to aj z tradične ťažko dostupných miest či pohľadov. Vďaka dronu tak získate jedinečný pohľad na miesta, ktoré by vám inak zostali skryté.

Zábery z dronu sú však pre dôkladnú inšpekciu len prvým krokom. Popri tom využívame unikátny inšpekčný softvér, ktorý výrazne zjednodušuje analýzu výstupov z inšpekčných letov. Všetko to, čo zachytil dron s kamerou, vám dodáme v zrozumiteľnej podobe a s podrobnou analýzou.

 • komplexné posúdenie technického, prípadne havarijného stavu
 • posúdenie štrukturálnych zmien alebo únavy materiálu
 • pravidelná alebo preventívna inšpekcia
 • merania v ťažko dostupných miestach
Teplo vidieť

TERMOVÍZIA

Termovízia je dlhodobo účinný a nenahraditeľný nástroj v mnohých priemyselných odvetviach a drony potenciál tohto nástroja ešte rozšírili. Dron s termovíziou je možné použiť na detekcie a včasnú identifikáciu rôznych problémov. Drony však posúvajú možnosti využitia termovízie ešte o krok ďalej.

Kombinácia kvalitnej termokamery a dronu spoľahlivo deteguje aj minimálne teplotné anomálie, ktoré pomocou tradičnej pozemnej termovízie často nie je možné odhaliť. Zo vzduchu dokážeme pokryť rozsiahle územie a to s bezprecedentnou rýchlosťou a efektivitou. Dron s termokamerou je schopný odhaliť aj tie najmenšie odchýlky, využiť sa dá pri záchranných akciách, v priemysle a tiež pri ochrane a monitorovaní prírody.

Termovíznu inšpekciu vykonávame presne podľa platnej legislatívy. Naša spoločnosť je certifikovaná pre činnosti v oblasti infračervenej diagnostiky a termálnych inšpekcií.

 • inšpekcie fotovoltických elektrární
 • identifikácia tepelných únikov a zatekania (strechy, budovy, priemyselné komplexy)
 • detekcia únikov kvapalín a plynov na zariadeniach technickej infraštruktúry, tepelných alebo plynárenských zariadeniach
 • lokalizácia skrytých požiarov na skládkach odpadu
 • pomoc pri detekcií rizikových úsekov na skalných odkryvoch
Teplo vidieť

TERMOVÍZIA

Termovízia je dlhodobo účinný a nenahraditeľný nástroj v mnohých priemyselných odvetviach a drony potenciál tohto nástroja ešte rozšírili. Dron s termovíziou je možné použiť na detekcie a včasnú identifikáciu rôznych problémov. Drony však posúvajú možnosti využitia termovízie ešte o krok ďalej.

Kombinácia kvalitnej termokamery a dronu spoľahlivo deteguje aj minimálne teplotné anomálie, ktoré pomocou tradičnej pozemnej termovízie často nie je možné odhaliť. Zo vzduchu dokážeme pokryť rozsiahle územie a to s bezprecedentnou rýchlosťou a efektivitou. Dron s termokamerou je schopný odhaliť aj tie najmenšie odchýlky, využiť sa dá pri záchranných akciách, v priemysle a tiež pri ochrane a monitorovaní prírody.

Termovíznu inšpekciu vykonávame presne podľa platnej legislatívy. Naša spoločnosť je certifikovaná pre činnosti v oblasti infračervenej diagnostiky a termálnych inšpekcií.

 • inšpekcie fotovoltických elektrární
 • identifikácia tepelných únikov a zatekania (strechy, budovy, priemyselné komplexy)
 • detekcia únikov kvapalín a plynov na zariadeniach technickej infraštruktúry, tepelných alebo plynárenských zariadeniach
 • lokalizácia skrytých požiarov na skládkach odpadu
 • pomoc pri detekcií rizikových úsekov na skalných odkryvoch
Keď je potrebný nadhľad

OPERATÍVNE NASADENIE

Zmena perspektívy je niekedy nevyhnutná a dron je v tomto smere nenahraditeľným pomocníkom. Ponúkame vám súčinnosť našich dronov pri riešení krízových situácií. Operatívne zabezpečíme tvorbu leteckých máp postihnutých oblastí. Naše drony dokážu pomôcť pri povodniach, požiaroch, pri hľadaní stratených zvierat ale napríklad aj pri monitorovaní vodných tokov. Na naše letecké zábery navyše ani nebudete dlho čakať.

Aktuálne letecké mapy sú prostredníctvom webového zdieľania následne využité na rýchle a efektívne rozhodnutia krízového managementu. Prostredníctvom live video prenosu z dronu zároveň dokážeme v reálnom čase sprostredkovať pohľad na priebeh rizikových operácií alebo asistovať v nedostupných oblastiach. Live video zábery z dronu vám pomôžu správne sa rozhodnúť a ponúknu vám lepší pohľad na vzniknutý problém.

Keď je potrebný nadhľad

OPERATÍVNE NASADENIE

Zmena perspektívy je niekedy nevyhnutná a dron je v tomto smere nenahraditeľným pomocníkom. Ponúkame vám súčinnosť našich dronov pri riešení krízových situácií. Operatívne zabezpečíme tvorbu leteckých máp postihnutých oblastí. Naše drony dokážu pomôcť pri povodniach, požiaroch, pri hľadaní stratených zvierat ale napríklad aj pri monitorovaní vodných tokov. Na naše letecké zábery navyše ani nebudete dlho čakať.

Aktuálne letecké mapy sú prostredníctvom webového zdieľania následne využité na rýchle a efektívne rozhodnutia krízového managementu. Prostredníctvom live video prenosu z dronu zároveň dokážeme v reálnom čase sprostredkovať pohľad na priebeh rizikových operácií alebo asistovať v nedostupných oblastiach. Live video zábery z dronu vám pomôžu správne sa rozhodnúť a ponúknu vám lepší pohľad na vzniknutý problém.

Kontrola a spolupráca

BIM

BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) predstavuje spojenie softvéru a leteckého mapovania do jedného logického celku. Jeho cieľom je poskytnúť veľmi užitočný a presný informačný nástroj pre oblasť stavebníctva. BIM kombinuje presnosť leteckých máp a pridanú hodnotu 3D modelov s intuitívnym cloudovým prostredím. Týmto spôsobom prináša BIM nový pohľad na stavenisko a otvára široké možnosti plánovania, efektívnej tímovej spolupráce a kontroly.

Využite najmodernejšie technológie pri plánovaní stavieb a ich monitoringu. Vďaka leteckým záberom z dronu a ich spracovaniu pomocou BIM budete mať celé stavenisko doslova ako na dlani. Lepšia spolupráca v rámci stavebných tímov a väčší prehľad, ktorý vám zabezpečia zábery z dronu pre vás, budú znamenať množstvo ušetrených nákladov a menej starostí.

 • monitoring a plánovanie vývoja staveniska
 • kontrola presunu hmôt na stavenisku
 • tímová kooperácia pri veľkých stavebných projektoch
Kontrola a spolupráca

BIM

BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) predstavuje spojenie softvéru a leteckého mapovania do jedného logického celku. Jeho cieľom je poskytnúť veľmi užitočný a presný informačný nástroj pre oblasť stavebníctva. BIM kombinuje presnosť leteckých máp a pridanú hodnotu 3D modelov s intuitívnym cloudovým prostredím. Týmto spôsobom prináša BIM nový pohľad na stavenisko a otvára široké možnosti plánovania, efektívnej tímovej spolupráce a kontroly.

Využite najmodernejšie technológie pri plánovaní stavieb a ich monitoringu. Vďaka leteckým záberom z dronu a ich spracovaniu pomocou BIM budete mať celé stavenisko doslova ako na dlani. Lepšia spolupráca v rámci stavebných tímov a väčší prehľad, ktorý vám zabezpečia zábery z dronu pre vás, budú znamenať množstvo ušetrených nákladov a menej starostí.

 • monitoring a plánovanie vývoja staveniska
 • kontrola presunu hmôt na stavenisku
 • tímová kooperácia pri veľkých stavebných projektoch
PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

POLIA INAK

Drony do poľnohospodárstva jednoznačne patria a my vás o tom radi presvedčíme. Využívanie dronov v poľnohospodárstve prináša komplexný pohľad na polia a úrodu. Letecké mapovanie s použitím multispektrálneho senzora dokáže spoľahlivo odhaliť vysychanie rastlín, rôznorodosť pôdy a rozširuje možnosti analýzy obsahu chlorofylu a nutrientov v rastlinách. Vďaka leteckým záberom z dronu a ich pokročilému spracovaniu zvýšite úrodnosť, odhalíte slabé miesta na vašej pôde a zefektívnite hnojenie aj závlahu.

Nami získané zábery z dronu a vyhodnotené dáta vám umožnia prijímať efektívne rozhodnutia, zdokonaliť starostlivosť o pôdu a zlepšiť zdravie pestovaných plodín.

Drony v poľnohospodárstve ale pomáhajú aj inak. Letecké mapovanie pomocou UAV je ideálnym nástrojom na účely poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rovnako ich môžete využiť aj pri prípadnom uplatňovaní kompenzačných mechanizmov.

PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

POLIA INAK

Drony do poľnohospodárstva jednoznačne patria a my vás o tom radi presvedčíme. Využívanie dronov v poľnohospodárstve prináša komplexný pohľad na polia a úrodu. Letecké mapovanie s použitím multispektrálneho senzora dokáže spoľahlivo odhaliť vysychanie rastlín, rôznorodosť pôdy a rozširuje možnosti analýzy obsahu chlorofylu a nutrientov v rastlinách. Vďaka leteckým záberom z dronu a ich pokročilému spracovaniu zvýšite úrodnosť, odhalíte slabé miesta na vašej pôde a zefektívnite hnojenie aj závlahu.

Nami získané zábery z dronu a vyhodnotené dáta vám umožnia prijímať efektívne rozhodnutia, zdokonaliť starostlivosť o pôdu a zlepšiť zdravie pestovaných plodín.

Drony v poľnohospodárstve ale pomáhajú aj inak. Letecké mapovanie pomocou UAV je ideálnym nástrojom na účely poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rovnako ich môžete využiť aj pri prípadnom uplatňovaní kompenzačných mechanizmov.

Map larger, map faster, map anywhere.

WingtraOne GEN II

WingtraOne GEN II je najpokročilejší VTOL mapovací dron na svete od švajčiarskej spoločnosti Wingtra. Jedná sa o komplexný a intuitívny all-in-one systém (dron, plánovací softvér, softvér na georeferencovanie), ktorý je možné využívať na profesionálne letecké mapovanie v stavebníctve, geodézií, poľnohospodárstve, lesníctve, územnom plánovaní a v životnom prostredí.

WingtraOne ponúka unikátny hybridný VTOL dizajn (Vertical Take-Off and Landing). Tento systém dovoľuje dronu vertikálny vzlet z miesta, pričom po vzlete dron následne prejde do horizontálneho letu. Pred pristátím WingtraOne opäť prejde do vertikálnej pozície a bezpečne pristane presne na mieste vzletu. Kombinuje tak najlepšie vlastnosti multirotorových dronov a tzv. fixed-wing dronov.

Vďaka hybridnému VTOL dizajnu a kamerám s vysokým rozlíšením (až 42 MP) ponúka WingtraOne letecké mapovanie nekompromisnej obrazovej kvality a presnosti. Zároveň je mapovanie až o 80% rýchlejšie v porovnaní s pozemnými metódami či bežnými multirotorovými dronmi. O geodetickú presnosť výstupov sa stará špeciálny PPK modul, ktorý sa dodáva s profesionálnym geodetickým softvérom od spoločnosti Septentrio. Na plánovanie misií slúži intuitívny a spoľahlivý softvér WingtraHub prajucúci na tablete aj na PC.

Prečo sa rozhodnúť pre Wingtra One GEN II?

 • Maximálna absolútna presnosť až 1 cm*
 • Vertikálny vzlet a pristátie (VTOL)
 • 42 Megapixelov / 0,7 cm GSD
 • Jeden dron – mnoho aplikácií a senzorov
 • Šetrí čas
 • Automatické lety a jednoduché spracovanie dát
 • Rozsiahla databáza manuálov, inštruktážnych videí a návodov
 • Garancia profesionálneho a odborného supportu do 24 h, 365 dní v roku
 • Rozsiahle možnosti záručných služieb
 • Vyvinuté, testované a vyrobené vo Švajčiarsku
 • Lokálne zaškolenie a podpora

Kúpou dronu WingtraOne získavate najpokročilejší VTOL mapovací systém na svete.

Map larger, map faster, map anywhere.

WingtraOne GEN II

WingtraOne GEN II je najpokročilejší VTOL mapovací dron na svete od švajčiarskej spoločnosti Wingtra. Jedná sa o komplexný a intuitívny all-in-one systém (dron, plánovací softvér, softvér na georeferencovanie), ktorý je možné využívať na profesionálne letecké mapovanie v stavebníctve, geodézií, poľnohospodárstve, lesníctve, územnom plánovaní a v životnom prostredí.

WingtraOne ponúka unikátny hybridný VTOL dizajn (Vertical Take-Off and Landing). Tento systém dovoľuje dronu vertikálny vzlet z miesta, pričom po vzlete dron následne prejde do horizontálneho letu. Pred pristátím WingtraOne opäť prejde do vertikálnej pozície a bezpečne pristane presne na mieste vzletu. Kombinuje tak najlepšie vlastnosti multirotorových dronov a tzv. fixed-wing dronov.

Vďaka hybridnému VTOL dizajnu a kamerám s vysokým rozlíšením (až 42 MP) ponúka WingtraOne letecké mapovanie nekompromisnej obrazovej kvality a a presnosti. Zároveň je mapovanie až o 80% rýchlejšie v porovnaní s pozemnými metódami či bežnými multirotorovými dronmi. O geodetickú presnosť výstupov sa stará špeciálny PPK modul, ktorý sa dodáva s profesionálnym geodetickým softvérom od spoločnosti Septentrio. Na plánovanie misií slúži intuitívny a spoľahlivý softvér WingtraHub prajucúci na tablete aj na PC.

Prečo sa rozhodnúť pre Wingtra One GEN II?

 • Maximálna absolútna presnosť až 1 cm*
 • Vertikálny vzlet a pristátie (VTOL)
 • 42 Megapixelov / 0,7 cm GSD
 • Jeden dron – mnoho aplikácií a senzorov
 • Šetrí čas
 • Automatické lety a jednoduché spracovanie dát
 • Rozsiahla databáza manuálov, inštruktážnych videí a návodov
 • Garancia profesionálneho a odborného supportu do 24 h, 365 dní v roku
 • Rozsiahle možnosti záručných služieb
 • Vyvinuté, testované a vyrobené vo Švajčiarsku
 • Lokálne zaškolenie a podpora

Kúpou dronu WingtraOne získavate najpokročilejší VTOL mapovací systém na svete.

MYSLÍME A PRACUJEME NEKONVENČNE

Toto sme my

Moderné technológie nám umožňujú neustále objavovať a aplikovať nové prístupy, a preto nie sme limitovaní odvetviami ani zaužívanými postupmi. Nebojíme sa nových výziev a komplikovaných zadaní, ku každému projektu pristupujeme zodpovedne a s ohľadom na jeho osobitosť. Našim cieľom je prinášať pridanú hodnotu a úspory tam, kde ste ich doposiaľ nevideli.

Matúš Sura
Matúš má na starosti chod spoločnosti a business development. Rieši rôznorodé úlohy a to predovšetkým s nadhľadom. Ako absolvent pražskej právnickej fakulty pôsobil v advokácii, neskôr ako in-house právnik a následne ako manažér v oblasti bankovníctva. Cenné skúsenosti nadobudnuté v korporátnom prostredí naďalej aktívne využíva v dennodennej praxi. Ako nadšenec nových technológii vníma UAV segment ako bezhraničný priestor, ktorý prináša kľúčové informácie s významným potenciálom pre industriálne využitie.

Matus

Matej Červeňan
Matej je zodpovedný za technickú a analytickú časť projektov. Ako vyštudovaný geológ má dlhoročné skúsenosti s analýzou a spracovaním priestorových dát. Niekoľkoročné profesionálne pôsobenie v Austrálii, kde sa na projektoch pre banské spoločnosti venoval GIS analýzam, GIS modelovaniu a 3D modelovaniu, ho priviedlo do kontaktu s prvými aplikáciami leteckého mapovania pomocou dronov. Zahraničné skúsenosti a vzťah k technológiám ho po návrate na Slovensko priviedli do oblasti priemyselného využívania dronov, v ktorých vidí budúcnosť mnohých odvetví.

Mato

Matus
Mato

Naši klienti

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stredoslovenská distribučná
Tatry mountain resorts, a.s.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ENVIGEO, A.S.
GEO SLOVAKIA s.r.o.
GEOTEST, A.S.
ARKON, a.s.
TELEDAT KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY S.R.O.
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FOTOVOLTICKÉHO PRIEMYSLU A OZE
GEOMAD S.R.O.
SLOVENKA2 S.R.O.
Tlmačská energetická, s.r.o.
HORE DOLE DEREŠOM SKIALPINISTICKÉ PRETEKY
PROFINEX HOLDING
BBSK
HBHAK HNEĎ NEDVÍHAME, LIETAME

Kontakt

map-marker

Terradron s.r.o.
Kostiviarska cesta 4
974 01 Banská Bystrica


IČO: 50 358 499
DIČ: 21 20 297 883
IČ DPH: SK 21 20 297 883