TerradronTerradronTerradronTerradron

Terradron

Kontakt

Terradron

Kontakt

Terradron

Kontakt

Máte kopec otázok?

Opýtajte sa!

SÚLAD S LEGISLATÍVOU

legislativa

Naša spoločnosť spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je držiteľom platného povolenia vydaného Dopravným úradom na vykonávanie leteckých prác č.: SK/079 lietadlami spôsobilými lietať bez pilota („UAV“).
Naše zariadenia sú certifikované, riadne zaevidované na Dopravnom úrade a pilotované skúseným personálom, ktorý je držiteľom platného povolenia na lietanie s UAV (pilotným preukazom) vydaného Dopravným úradom.
Zároveň má naša spoločnosť uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou UAV. 

Viac informácií možno nájsť na stránke letectvo.nsat.sk

ŠTATISTIKA


 • 0

  Nehôd
 • >100

  Letových km
 • >200

  Letov
 • 100

  Percent PRO