Terradron © 2019 All Rights Reserved.

SPOJENIE VZDUCHU A ZEME

O nás

KTO SME?

Naša firma poskytuje profesionálne služby založené na technológii bezpilotných lietadiel (UAV). Zakladáme si na flexibilite, nekonvenčnom prístupe a neustálom budovaní a vylepšovaní firemného know-how.

 

Okrem získavania leteckých dát sa špecializujeme aj na ich vyhodnocovanie prostredníctvom najmodernejších analytických nástrojov. Naše výstupy sú jednoducho použiteľné a umožnia Vám efektívne vyhodnocovať vzniknutú situáciu a prijímať kvalifikované rozhodnutia. Ponúkame:

 

  • komplexné služby od nalietania, cez pokročilú analýzu až po jednoduché zdieľanie
  • proaktívny zákaznícky servis
  • vysokú prevádzkovú bezpečnosť
  • kvalitné výstupy vedúcu k úspore nákladov

 

Lietame v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Naša spoločnosť, ako aj všetky jej zariadenia a piloti sú plne certifikovaní na realizáciu leteckých prác (foto, video) a leteckého meračského snímkovania (mapovanie, 3D modely). Zároveň sme držiteľmi platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti .

Služby / Čo robíme

UAV SLUŽBY

ZÍSKAJTE VIAC

MAPOVANIE

Letecké mapovanie pomocou UAV prináša benefity všade tam, kde je potrebné hodnotiť územie rýchlo a s vysokou presnosťou. Výstupom z mapovania sú nielen tradičné letecké mapy, ale aj digitálne modely povrchu, digitálne modely terénu, termálne či multispektrálne mapy. Jedinečné využitie leteckého mapovania prináša najmä kombinácia výstupov z rôznych senzorov.  Takto získané a nami vyhodnotené dáta poskytujú vysokú pridanú hodnotu so širokými možnosťami ich ďalšieho využitia.

Možnosti využitia leteckého mapovania

ZAMERANIE NA DETAIL

INŠPEKCIE

UAV navždy zmenili podobu technickej inšpekcie. Vysoký komín, vysielač, most, elektrické vedenie, rozsiahle stavby alebo technické celky. UAV vybavené zoomovým objektívom alebo termokamerou dokáže zachytiť aj tie najmenšie detaily, a to aj z tradične ťažko dostupných miest či pohľadov. Unikátny inšpekčný softvér zároveň výrazne zjednodušuje analýzu výstupov z UAV inšpekcií.

Možnosti využitia leteckej inšpekcie

TEPLO VIDIEŤ

TERMOVÍZIA

Termovízia je dlhodobo účinný a nenahraditeľný nástroj v mnohých priemyselných odvetviach. UAV však posúvajú túto technológiu ešte o krok ďalej. Kombinácia kvalitnej termokamery a UAV spoľahlivo deteguje aj minimálne teplotné anomálie, ktoré pomocou tradičnej pozemnej termovízie nie je možné odhaliť. Takto dokážeme pokryť rozsiahle územie a to s bezprecedentnou rýchlosťou a efektivitou.

Naša spoločnosť je certifikovaná pre činnosti v oblasti infračervenej diagnostiky a termálnych inšpekcií.

Možnosti využitia leteckej termovíznej inšpekcie

KEĎ JE POTREBNÝ NADHĽAD

OPERATÍVNE NASADENIE

Prostredníctvom leteckého monitoringu dokážeme v reálnom čase sprostredkovať pohľad na priebeh rizikových operácií, obsiahnuť veľké plochy, alebo asistovať v nedostupných oblastiach. Našou výhodou je rýchlosť nasadenia, minimalizácia bezpečnostných rizík a významná úspora nákladov oproti konvenčnému leteckému prieskumu. Navyše, pomocou terénneho monitora Vám dokážeme poskytnúť prenos obrazu v HD kvalite priamo z centra diania.

KONTROLA A SPOLUPRÁCA

BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)

BIM predstavuje spojenie softvéru a leteckého mapovania do jedného logického celku. Cieľom je poskytnúť silný informačný nástroj pre sektor stavebníctva. Kombinuje presnosť leteckých máp a pridanú hodnotu 3D modelov s intuitívnym cloudovým prostredím. Týmto spôsobom prináša BIM nový pohľad na stavenisko a otvára široké možnosti plánovania, efektívnej tímovej spolupráce a kontroly.

Možnosti využitia BIM

POLIA INAK

PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Nasadenie UAV v poľnohospodárstve prináša komplexný pohľad na polia a úrodu. Letecké mapovanie s použitím multispektrálneho senzora dokáže spoľahlivo odhaliť vysychanie rastlín, rôznorodosť pôdy a rozširuje možnosti analýzy obsahu chlorofylu a nutrientov v rastlinách. Nami získané a vyhodnotené dáta Vám umožnia prijímať efektívne rozhodnutia a zvyšovať tak zdravie pestovaných plodín.

Letecké mapovanie pomocou UAV je zároveň ideálny nástroj pre účely poskytovania podpory a dotácii v poľnohospodárstve ako aj pre prípadné uplatňovanie kompenzačných mechanizmov.

TOTO SME MY

MYSLÍME A PRACUJEME NEKONVENČNE

Moderné technológie nám umožňujú neustále objavovať a aplikovať nové prístupy, a preto nie sme limitovaní odvetviami ani zaužívanými postupmi. Nebojíme sa nových výziev a komplikovaných zadaní a ku každému projektu pristupujeme zodpovedne a s ohľadom na jeho osobitosť. Je pre nás dôležité prinášať pridanú hodnotu a úspory tam, kde ste ich doposiaľ nevideli.

Matúš Sura
Matúš má na starosti chod spoločnosti a business development. Rieši rôznorodé úlohy a to predovšetkým s nadhľadom. Ako absolvent pražskej právnickej fakulty pôsobil v advokácii, neskôr ako in-house právnik a následne ako manažér v oblasti bankovníctva. Cenné skúsenosti nadobudnuté v korporátnom prostredí naďalej aktívne využíva v dennodennej praxi. Ako nadšenec nových technológii vníma UAV segment ako bezhraničný priestor, ktorý prináša kľúčové informácie s významným potenciálom pre industriálne využitie.

Matej Červeňan
Matej má vďaka geologickému vzdelaniu rozsiahle skúsenosti s analýzou a spracovaním rôznorodých technických dát. Profesijnou výzvou bolo niekoľkoročné geologické pôsobenie v Austrálií. Tu sa na projektoch pre veľké banské firmy začal profilovať smerom ku GIS analýzam, GIS modelovaniu a 3D modelovaniu. Vášeň k technológiám a zahraničné skúsenosti so spracovaním priestorových údajov ho po návrate na Slovensko neomylne priviedli do oblasti priemyselného využitia dronov. V spoločnosti má na starosti technickú a analytickú časť projektov.

NAŠI KLIENTI

HORE DOLE DEREŠOM SKIALPINISTICKÉ PRETEKY

HORE DOLE DEREŠOM SKIALPINISTICKÉ PRETEKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FOTOVOLTICKÉHO PRIEMYSLU A OZE

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FOTOVOLTICKÉHO PRIEMYSLU A OZE
ENVIGEO, A.S.

ENVIGEO, A.S.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
TELEDAT KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY S.R.O.

TELEDAT KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY S.R.O.
ARKON, a.s.

ARKON, a.s.
Tlmačská energetická, s.r.o.

Tlmačská energetická, s.r.o.
GEOTEST, A.S.

GEOTEST, A.S.
GEOMAD S.R.O.

GEOMAD S.R.O.
SLOVENKA2 S.R.O.

SLOVENKA2 S.R.O.
BYP, S.R.O.

BYP, S.R.O.
Tatry mountain resorts, a.s.

Tatry mountain resorts, a.s.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
SL SLOVAKIA, A.S.

SL SLOVAKIA, A.S.

KONTAKT

ak hneď nedvíhame, lietame

Terradron s.r.o.,

Kostiviarska cesta 4,

974 01 Banská Bystrica

 

IČO: 50 358 499

DIČ: 21 20 297 883

IČ DPH: SK 21 20 297 883

+ 421 (0) 910 866 822

Povolenie na vykonávanie leteckých prác

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Možnosti využitia leteckého mapovania:

Možnosti využitia leteckej inšpekcie:

Možnosti využitia leteckej termovíznej inšpekcie:

Možnosti využitia BIM: